Mark Kraftvärme - bekväm värme, renare miljö och snabbt fibernät

Vi är det kommunala bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mark. Bolaget har bidragit till att cirka 14 000 kubikmeter eldningsolja inte längre förbrukas i kommunen.
Vi bygger också framtidens infrastruktur för kommunikation, ett snabbt fiberoptiskt stadsnät med ett växande utbud av tjänster för privatpersoner, företag och samhälle.

fjarrvarmestadsnatservice
Driftsinformation
  • Inga planerade avbrott
    Inga planerade avbrott
    I nuläget finns inga plane... mer

    Startade 2 februari
INTRESSEANMÄLAN FJÄRRVÄRME
INTRESSEANMÄLAN
STADSNÄT
symbols
#inlineditbutton